English French German Italian Portuguese Russian Spanish
HomeBesökTemplate Details

Template Details

Tempel

När Srila Prabhupada grundade Krishnarörelsen var något av det första han gjorde att öppna tempel i olika städer över hela världen. Dessa kulturcenter fungerar som oaser, som ambassader för den andliga världen. På så vis har alla möjlighet att komma dit för att träffas, inspireras, studera, utveckla och praktisera Krsnamedvetande.

 

Den grundläggande förståelsen i vår filosofi och våra handlingar är denna: ”Jag är inte den här kroppen”. Kroppen vi befinner oss i är temporär till sin natur. Själen är sat-cit-ananda, evig, fylld av kunskap och lycksalighet. Kroppen, som är materiell, är inget av detta. Så länge själen befinner sig i kroppen genomsyras den av medvetande, men så snart själen lämnar kroppen återgår den till att vara död materia.

 

Krishnarörelsen praktiserar bhakti-yoga, vilket översätts som Krishnamedvetande. Själen, som är andlig, är en del av den högsta andliga själen, Gud, Krishna. Som små individuella delar av den Högsta är vår naturliga relation till Honom att tjäna Honom i kärlek.

 

Den viktigaste aktiviteten inom hängiven tjänst är att meditera på Krishnas heliga namn i form av maha-mantrat:

 

hare krsna hare krsna

krsna krsna hare hare

hare rama hare rama

rama rama hare hare

 

Genom denna meditation kan vi förverkliga vår andliga natur, vår eviga relation till Gud, Krishna och hur allting vilar i Krishnas energi.

 

Detta kan dock ta tid. Det rekommenderas därför att man lägger upp sitt liv så man på bästa sätt kan minnas Krishna. En av möjligheterna är Arca-vigraha - dyrkan av Gudsgestalten.

 

En Gudsgestalt tas fram enligt beskrivningar i de vediska skrifterna, det anges vilka material som kan användas, vilken form, osv. Sedan ber man Krishna att träda in i den gestalt man skapat så att vi lättare ska kunna tjäna Honom. All energi, både materiell och andlig energi, tillhör Krishna. Om Han vill kan Han använda den materiella energin för att visa sig för oss.

 

Templet är det mest centrala på Almviks gård. Där träffas vi dagligen för att meditera, sjunga om Krishna och studera de vediska skrifterna, främst Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam. Vi har möjlighet att tjäna Krishna på ett myclet personligt sätt genom att t.ex. sy kläder, laga mat, badar, klä och dyrka Krishna i form av Arca-vigraha. Vi behöver inte vänta tills vi har utvecklat fullkomligt Krishnamedvetande - Gudsgestalten låter oss utföra denna tjänst redan nu.

JSN Decor Showcase

Here, wed like to show you how JSN Decor can be utilized for multiple kinds of websites, staring from simple personal website ending with professional news portal. All content are fictions and serves for demo purpose only.

 • News Portal / Online magazine
 • Personal website / Blog
 • Corporate website / Service providers
 • Community website / Fan clubs
 • Online shops

Here are some real life examples of JSN Decor.

5 reasons to choose JSN Decor

Beautiful Design

JSN Decor has incredibly beautiful clean design with ultra flexible layout built-up from 28 module positions. The combination of 6 colors variation, 5 menu styles and 6 module styles results in a really remarkable website. In addition, super rich typography makes your content look stunning and clear for all users.

Read more: Layout - Colors Variation - Menu Styles - Typography - Module Styles Font Styles.

Stable Feature Rich Core

For us, JSN Decor is not just a template, but whole piece of software for which we spent more then 2 years. As the result you get ultra stable template with native RTL support and flawlessly running on IE6. Even more than that, there are multiple SEO & Accessibility features which make your website greatly visible for both search engines and people with disabilities.

Read more: RTL Layout Support - IE6 Support - SEO & Accessibility - Flash Gallery.

Dead-easy Configuration

You will be surprised how such a capable template can be so easily handled. Majority of template features are conveniently managed by over 40 template parameters. You dont have to be a CSS master or PHP guru. Just set parameters as you want and enjoy the result.

Read more: Template Parameters.

Outstanding Docs & Support

Even when the template is deadly easy to use, we still provide very comprehensive documentation package of 3 PDF documents. So its really hard to get things done wrong, but if even so, you can get timely and professional support from our team as well as friendly community.

Next Step: Download template documentation for free.

Cost Effective Solution

All the benefits is available for you for just 29$. Our ultimate goal is to offer you a solution that in turns must bring you much more profit. Even more, we provide 30-days money back guarantee, so this is absolutely risk-free. Just give it a try and you wont look back.

Next Step: Download JSN Decor.

Välkommen till Almviks gård - ISKCON:s by i Sverige med jordbruk, kor och tempel.

Almviks Gård är en Hare Krishna by. Alla bybor delar ett intresse av den uråldriga vediska läran och praktiserandet av bhakti yoga. Vår tradition går tillbaks till då Sri Krishna uppenbarade Sig i denna värld, ca 5000 år sedan, som då Själv var ett levande exempel på beroende av och omtanke för moder ko och moder jord.

Om ni vill besöka eller komma i kontakt med oss så var vänlig använd menyn ovan.

JSN Decor Product Tour

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Decor provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start


Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 16 template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration


Flexible layout

JSN Decor provides 36 module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout


Menu Styles

JSN Decor provides 3 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles


RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support


Showlist data is not configured

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With flash technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery


Documentation

JSN Decor is equipped with very comprehensive documentation package that will help you with template utilization.

 • Quick Start Video

  This video gives you a quick-start describing how to configure the template to make it look exactly like the one on the demo server.
 • Configuration Manual

  This PDF document gives you detailed description of every template feature. You can print and use this document as a reference every time you want to configure your template.
 • Customization Manual

  This PDF document gives you easy-to-understand instruction how to customize template elements to make it suites you or your client.

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

 • Support Forum

  In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
 • Dedicated Ticket Support

  Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.

Download documentation

Gopala Champu ca 1585

Overcome with bliss and love

Anyone who meditates on Lord Krishna‘s birth, His protecting the cows, His singing charming songs with the gopas, and His other pastimes, will find himself overcome with bliss and love. 

 

(Gopala-Campu, First Champi, Text 97, Srila Jiva Goswami, translated by Kusakratha dasa.)

Sri Isopanisad ca 3200 BC

A timeless environmental solution

Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. 

(Sri Isopanisad verse 1)

Sri Caitanya Caritamrita 16th century

Lord Caitanya's special mercy

Thus He spread Kirtan (glorification of God) even among the untouchables. He wove a wreath of the holy name and prema (love of God), with which He garlanded the entire material world.

(Sri  Caitanya Caritamrita, adi 4.40)

Free business joomla templates