almvik top

NYHETER FEBRUARI 2018

Almviks gård

Srila Prabhupada, Krishnarörelsens grundare, skriver i boken Teachings of Queen Kunti (18):"When everyone is working in the city to produce nuts and bolts, who will produce food grains? Simple living and high thinking is the solution to economic problems. Therefore the Krishna consciousness movement is engaging devotees in producing their own food and living self-sufficiently so that rascals may see how one can live very peacefully, eat the food grains one has grown oneself, drink milk and chant Hare Krishna".

Almviks gård


Almviks gård startades med syftet att Krishna-hängivna ska kunna leva ett fridfullt liv tillsammans och bero på jorden och korna för vårt uppehälle. Så fort som vi försöker att njuta av livet i den materiella världen utan att sammankoppla våra handlingar med Krishnamedvetande så förblir vi otillfredsställda oavsett hur avancerade arrangemang för bekvämlighet vi med vår teknologiska kunnighet än lyckas klura ut. Det är väl egentligen ganska lätt att iaktta när vi ser oss omkring? Den senaste mobiltelefonmodellen byts så snart ut mot en ny, ännu mer avancerad version, att vi knappt hinner öppna förpackningen! Vad som anses moderiktigt och ”rätt” stil förändras i en sådan rasande takt att man faktiskt blir tvungen att slänga knappt slitna kläder och andra prylar om man inte vill riskera att verka mossig. 
Det finns en föreställning om att livet förr var väldigt hårt. Man arbetade ju ”jämt” och reste inte till Bahamas på sin semester. Men man glömmer då nog ofta att det för att upprätthålla den moderna, avancerade livsstilen också krävs väldigt mycket engagemang, tålamod och uppoffringar. Man glömmer nog också ofta att många av sysslorna förr var monotona och därmed rätt avslappnande. Plocka bär, rensa ogräs, sy, slå vall… Sysslor som ger avslappning och lämnar oss behagligt trötta och även skänker oss en särskild tillfredsställelse då vi känner att vi med egna händer åstadkommit något av värde. Egentligen är det en väldigt modern idé att dela upp sin tid i ”arbete” och ”fritid”. Många av de saker som förr var en naturlig del av att klara livhanken, är saker som vi nu ser som lyx och som vi ibland t o m betalar för att kunna ta del av. 
Ganska paradoxalt med andra ord.
Nu har vi TV och internet för att få vår dos av sysslor som kräver mindre hjärnverksamhet, men samtidigt har det visat sig att vi blir stressade av media också. Och den drastiska minskningen av fysisk aktivitet har lett till psykisk och fysisk ohälsa som vi försöker avhjälpa med andra artificiella åtgärder, så som tabletter av olika slag, gym-apparater och den ena dieten märkligare än den andra. 
Det liv som Srila Prabhupada förordar är ett där vi lever enkelt med Krishna i centrum, så oberoende som möjligt av det moderna livets ”nödvändigheter” och istället beroende av moder jord och Herren Krishna.
De flesta av oss på Almviks gård försöker därför odla så mycket som vi hinner med och vi är sen många år i stort sett helt självförsörjande på bränsle till uppvärmning av templet och husen i byn. Vi försöker också att tillverka material av virke från vår skog när det är möjligt. Till vår glädje och nytta är skogarna runt Almvik också rika på bär av olika sorter. Frukt- och bärträdgården, korna och oxarna gör också sitt till. 
Vi är uppenbarligen långt ifrån att kunna säga att vi är i huvudsak självförsörjande eftersom vi är ganska intrasslade av de krav som ställs från samhället utifrån men ambitionen finns att förenkla livet för att få mer tid till att ägna oss åt andligt liv och vi tar väl alla ett steg i taget. Hare Krishna!


gaura purnim gaura purnim

Gaura Purnima

Gaura Purnima firades i år torsdagen 1 mars. Det var en fin och inspirerande festival med abhishek, föredrag och en fantastisk Gaura-arati som leddes av Ashoka Krishna das. Festmåltiden, som lagades av Lokanatha das och Paramesvari dasi med hjälp av alla ungdomar på Almvik, var utsökt!

De yngre barnen hade hjälpts åt att baka bullar, kakor och smörgåsar till cafét som de skötte på egen hand. En rolig teater blev det också tack vare Muktaram das, Jayesh das och bhakta Peter som tillsammans med några av ungdomarna framförde en pjäs om hur Herren Caitanya befriar en krokodil. Vi ser fram emot fler föreställningar framöver!
gaura purnim

Russel Brand

Prasadam till publiken

I mitten av februari kom stand-up komikern Russel Brand till Sverige för att göra ett framträdande på Waterfront kongresscenter mitt i Stockholm. Russel Brand är mycket känd i England och han är också god vän med Radhanath Swami. Pandavasena i London brukar alltid dela ut kakor vid hans föreställningar i England och under de senaste två åren har de delat ut kakor på inte mindre än 100 föreställningar! Denna gång kom en av dem hela vägen från London med 2000 vackert paketerade kakor till Russel Brands show i Stockholm.

Paramesvari, Labangalatika, Maria, Ramai och Elsa var på plats och hjälpte till att dela ut kakorna till de nästan 2000 besökarna! Mitt i showen sade han: ” Hare Krishna! So how do you like the Hare Krishna-cookies? Haribol!” varpå publiken jublade!

skogsbruk skogsbruk

Skogsbruk

Varje år arbetar Lokanatha das i skogen med att ta ut ved för uppvärmning av tempelbyggnaden och enskilda hushåll på Almvik. Skogsarbetet är både riskfyllt och mycket fysiskt krävande. Varje år har han en eller två personer som hjälper till och i år är det Dhruva das och bhakta Daniel som assisterar honom.

260 kubikmeter virke har redan tagits ut till flisning för uppvärmning av tempelbyggnaden och nu återstår att hugga ytterligare 50 kubikmeter virke till ved för övriga hushåll på Almvik. Skogsarbetet tar minst tre månader och det måste utföras när marken är frusen. Stort tack till Lokanatha, Dhruva och bhakta Daniel!

tavla

Ny tavla i tempelrummet

Strax innan Gaura Purnima satte Janmanalaya prabhu upp
sin nya, fantastiska tavla föreställande Govardhana-lila i tempelrummet.
Tavlan mäter ca 2x2 meter och han har arbetat med den i ca två år.
tavla
renovering

Renovering

Vi är mycket tacksamma att bhakta Gergely åtagit sig att färdigställa renoveringen i tempelbyggnaden. Han är just nu i färd med att spackla och måla den ena tempelkorridoren. Han gör det ideellt som en tjänst till Pancha-Tattva trots att han har fullt upp med sitt eget byggföretag.

Bhakta Gergely kommer ursprungligen från Ungern men har bott i Sverige i många år. För närvarande bor han i Åkers styckebruk med sin fru Maharani dasi och barnen Malini, 5 år och Garuda, 3 år.

Srila Prabhupada

Brev Från Srila Prabhupada

Our farm projects are an extremely important part of our movement. We must become self-sufficient by growing our own grains and producing our own milk, then there will be no question of poverty. So develop these farm communities as far as possible. They should be developed as an ideal society depending on natural products not industry. Industry has simply created godlessness, because they think they can manufacture everything that they need.

Our Bhagavad-gita philosophy explains that men and animals must have food in order to maintain their bodies. And the production of food is dependent on the rain and the rain of course is dependent on chanting Hare Krsna. Therefore let everyone chant Hare Krsna, eat nicely and keep their bodies fit and healthy. This is ideal life style. We do not condemn modern civilization but we don't like to get it at the cost of God Consciousness, that is suicide.”

— Letter to Rupanuga, 18 December, 1974


Aristaha prabhu

Dikt av Aristaha prabhu

Krishna romantik Natur mystik När man vidrört smakat denna förnimmelse Vårt liv är inte längre sig likt

Vindstilla Tidig vår Tystnad afton klar Mitt liv är förändrat det är inte som det var

Ensamhetens välsignelse Räcker mig handen Livet går mot sitt slut Jag längtar ut

Från födelse Och död Från ålderdom och sjukdom Lustans eld är en förtärande glöd

O Herre hör min bön Jag önskar ingen lön Bara Dina lotus fötters stoft på min panna het Jag vet att Du hör mig jag vet

Alla söker kärlek Men på fel plats Krishna söker efter dig Men söker du efter Honom utan svek?

Rumi säger: höj dina ord Inte din röst Det är regn som får säden att växa Inte åskan

En Sufi en helig man Förklarade vad förlåtelse är: Förlåtelse är doften en blomma utsöndrar När hon trampas sönder

Låt oss fylla Vår närmaste omgivning Med en sådan doft När vårt falska ego trampas sönder

Teresa da Avilas visdoms ord sjunger Sin stilla ödmjuka ton: För dem som söker Gud I ensamhet eller tillsammans med hela universum:

Låt denna dag fyllas av frid Lita fullständigt på Gud ( Krishna ) Att Du befinner dig på den plats Där du är avsedd att vara ( vilken befrielse)

Och glöm inte bort De oändliga möjligheter Som smärtfritt Föds ur trons mysterium

Använd de gåvor du har fått Och vidarebefodra den kärlek Som du fått Till någon som behöver den

Var tillfredsställd Genom att veta Att du är Guds barn

Låt denna andliga närvaro Finna sitt hem i dig Och tillåt dig friheten att sjunga dansa Lovprisa och älska

Allt detta finns i var och en av oss Det är så mycket man kan lära Från olika gudomliga källor Som alla strömmar mot samma gudomliga hav ( Krishna )

Natur mystik Krishna lyrik Översinnlig musik för andligt döva: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Srimad Bhagavatam 4.4.34

Från Innebörden

"Herren Caitanyas allra värdefullaste gåva är den, att livets högsta fullkomning kan nås i denna fallna tidsålder, om man börjar praktisera metoden att sjunga Hare Krsna, vilket kan åstadkomma fulländningen av självförverkligandets alla aktiviteter”iskcon