Ekologisk
hållbarhet

Redan när Srila Prabhupada grundade ISKCON 1966 inspirerade och uppmuntrade han medlemmarna att etablera ekologiska gårdar, dör man kan tillämpa en hållbar livsstil i harmoni med djur och natur.

Den första gården grundades redan 1968 i USA, och idag finns det 65 ISKCON-ekobyar och gårdar världen över. 

image 27

ISKCON Environmental Inititative (IEI) är ytterligare ett initiativ som ISKCON skapat för att integrera hållbarhet i det dagliga livet i sina tempel och i medlemmarnas hem. “The Three Tiers of Environmental Sustainability”, sammanställd av IEI, ger förslag till förbättringar inom olika kategorier som mat, vatten, energi eller avfallshantering för att tillsammans skapa ett miljövänligt liv i harmoni med moder jord. 

Mer information om detta finns på www.iskconenvironment.org

ISKCON Almviks ekoby grundades 1981, och sedan dess har vi undan för undan utvecklat vår by tillsammans. Idag har vi flera miljövänliga och ekologiska initiativ som t. ex. ekologiskt jordbruk, hållbart skogsbruk, vegetarisk matlagning, kobeskydd och ekobyggnader. 

Ekologiskt jordbruk
är en viktig del av vårt arbete och vi odlar ekologiska grönsaker, spannmål, frukt, örter och blommor. Vi har även en ekologisk bonde som säljer sina produkter i Järna och Stockholm. På Almviks Gård finns också Almviks Gårdsbageri som bakar ekologiskt bröd, bullar och annat både till templet och till försäljning.

ISKCON Almvik omfattar 100 ha skog som vi sköter hållbart och naturligt. Det innebär att vi inte hugger ner träd i onödan utan ger skogen ett naturligt liv. 

I vår ekoby följer alla invånare en lakto-vegetarisk kost. De vediska skrifterna rekommenderar ahimsa-principen, vilket betyder icke-våld, och den ayurvediska läran rekommenderar varmt en växtbaserad kost och en hälsosam livsstil. 

Vetenskapen har visat att köttproduktion är en stor bidragande orsak till föroreningar av mark och vatten, samt klimatförändringarna i allmänhet. Sedan 1970-talet har ISKCON producerat flera vegetariska kokböcker med läckra, hälsosamma alternativ. 

Kobeskydd är en viktig aktivitet i vår by. Vedaskrifterna, sadhus, och Herren Krishna själv förkunnar att tjänandet och skyddandet av moder ko är en viktig aspekt om mänskligheten ska kunna uppnå lycka och frid.  Våra kor och oxar blir kärleksfullt omhändertagna och får leva tills deras liv når sitt naturliga slut. I gengäld ger korna, som vi mjölkar för hand, generösa mängder krämig mjölk till byborna och till templet. Våra oxar plöjer åkrarna och de bjuder dig gärna på en tur i oxkärra. 

Genom sitt medlemskap i Hindu Forum Sweden ingår ISKCON även i Sveriges interreligiösa råd (SIR). Kamala Priya från ISKCON är medlem i SIRs miljögrupp. Denna grupp har sammanställt miljöskriften Vår Jord – Vår Tro, där 13 religiösa samfund presenterar hur deras respektive trossamfund ser på miljöfrågorna och hur de omsätter dem i praktiken. Miljöskriften innehåller även en studiehandledning för självstudier, grupper, skolor, trossamfund och alla intresserade. Förordet skrevs av Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för trossamfundsfrågor 2019-2021. Ladda gärna ner Miljöskriften här.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med