Grundare-acharya

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 

En indisk munk som vid skymningsåren av sitt liv kom till USA med praktiskt taget ingenting, för att dela andlig kunskap med världen, för att skina den andliga visdomens ljus i miljontals hjärtan, för att överskrida barriärer för språk och ras och förena mänskligheten. Resten, som de säger, är historia.

Under årtusenden hade lärorna och den rika kulturen inom bhakti-yoga varit gömda inom Indiens gränser. Idag uttrycker miljoner människor runt om i världen sin tacksamhet till Srila Prabhupada för att han gjort bhaktis tidlösa visdom tillgänglig över hela världen.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada föddes år 1896 i Calcutta, Indien. Han träffade sin andlige lärare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, första gången i Calcutta 1922. Bhaktisiddhanta Sarasvati, en framstående och lärd hängiven, grundare till 64 Gaudiya Mathas (vediska institut), tyckte om denne bildade unge man och uppmuntrade honom att ägna sitt liv åt att lära ut vedisk kunskap. Srila Prabhupada blev hans elev, och elva år senare (1933, i Allahabad) blev han hans formellt initierade lärjunge.

Vid deras första möte 1922 anmodade Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Srila Prabhupada att sprida vedisk kunskap medelst engelska språket. De år som följde skrev Srila Prabhupada en kommentar till Bhagavad-gita, bistod Gaudiya Matha i dess arbete och startade 1944 en engelskspråkig tidskrift, Back to Godhead, som utkom varannan vecka. Han redigerade den, maskinskrev manuskripten och läste korrektur. Han distribuerade till och med de enskilda exemplaren själv. När tidskriften en gång startat, upphörde den aldrig. Nu fortlever den genom hans lärjungar i väst, som publicerar den på över trettio språk.

Som ett erkännande av Srila Prabhupadas filosofiska kunnande och hängivenhet, hedrade Gaudiya Vaishnava-sällskapet honom 1947 med titeln “Bhaktivedanta” (kunskap med hängivenhet). Vid 54 års ålder (dvs. 1950) drog sig Srila Prabhupada tillbaka från familjelivet och ingick i vanaprastha-stadiet (tillbakadraget liv), för att kunna ägna mer tid åt sina studier och sitt författarskap.

Srila Prabhupada reste till den heliga staden Vrindavana, där han sedan levde i det historiska medeltida Radha-Damodara- templet under mycket blygsamma omständigheter. Han var där under åtskilliga år engagerad i djupa studier och författande. Srila Prabhupada trädde in i försakelsens livsordning (sannyasa) år 1959. Vid Radha-Damodara-templet började han arbeta på sitt livsverk: en kommenterad översättning till engelska av Bhagavata Purana (Srimad Bhagavatam), som består av artontusen sanskritverser. 

Efter att ha publicerat tre volymer av Srimad Bhagavatam reste sedan Srila Prabhupada till USA 1965 för att fullgöra sin andlige lärarens uppdrag. Under de följande tolv åren författade han över sextio band auktoritativa översättningar, kommentarer och sammanfattande studier av indiska filosofiska klassiker. När Srila Prabhupada 1965 ombord  på en fraktångare för första gången anlände till New York City, efter att ha drabbats av två hjärtinfarkter på vägen, var han praktiskt taget utfattig och kände ingen i det nya landet.

Det var efter nästan ett år av stora svårigheter som han grundade det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON) i juli 1966. När han lämnade denna värld den 14 november 1977 hade sällskapet, under hans omsorgsfulla vägledning, vuxit till en världsomspännande organisation med nästan etthundra ashramas, skolor, tempel, institut och jordbrukssamhällen.

Det var Srila Prabhupada som grundade New Vrindavana, ett andligt samhälle och ekologiskt jordsbruksprojekt i West Virginia, samt i västvärlden introducerade det vediska gurukula-systemet för utbildning. Srila Prabhupada gav dessutom inspiration till byggandet av en rad stora internationella kulturella centra i Indien. Det är planerat att vid Sridhama Mayapura i Västbengalen bygga en stad baserad på andlig grund – ett ambitiöst projekt som kommer att ta mer än ett decennium att färdigställa. 

I Vrindavana finner man det magnifika Krishna-Balarama-templet och ett internationellt gästhus, samt i Bombay ett stort utbildnings- och kulturcenter. Dessa centra välkomnar hundratusentals besökare varje år.  Ett dussintal andra centra är planerade i Indien.

Srila Prabhupada grundade också ett globalt humanitärt projekt, Food For Life, som idag delar ut minst 1,3 miljoner tallrikar med varm och hälsosam vegetarisk mat till barn och behövande i Indien sex dagar i veckan.

Srila Prabhupadas mest betydande bidrag är emellertid hans böcker. De är mycket uppskattade bland akademiker för sin auktoritet, djup och klarhet, och används i många universitetskurser. Hans skrifter har översatts till 76 språk. Bhaktivedanta Book Trust grundades 1972 enbart i syfte att publicera Srila Prabhupadas böcker och har blivit världens största bokförlag när det gäller indisk religion och filosofi. På bara tolv år reste Srila Prabhupada, trots sin aktningsvärda ålder, jorden runt fjorton gånger på föreläsningsturnéer som förde honom till sex världsdelar. I september 1973 besökte han även Sverige, där han gav föreläsningar på universiteten i Stockholms och Uppsalas, samt på Sigtunastiftelsen. Srila Prabhupada fortsatte att vara litterärt produktiv livet ut, trots de ständiga resorna och ett fullbokat tidsschema.Hans skrifter utgör ett veritabelt bibliotek som omfattar alla aspekter av vedisk filosofi, religion, litteratur och kultur.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med