Konstgalleri på Almviks Gård

På Almviks Gård lever konstnären Janmanalaya Dasa. Janmanalaya Dasa har målat de stora vackra målningar med vediska motiv som hänger i vårt tempelrum på Almviks Gård. 

Janmanalaya Dasa studerade konst i akademierna i Stuttgart, Tyskland och Wien, Österrike. Efter att ha rest runt i olika delar av världen, där han studerade och observerade natur och kultur i olika länder (där den indiska kulturen var den som gjorde störst intryck på honom) bosatte han sig 1977 i Sverige.  

Sri Krishna Caitanya i sin form med sex armar (Sadbhuja Murti)
Sri Vishnu
Sri Narasimhadeva

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med