Konstgalleri på Almviks Gård

På Almviks Gård lever konstnären Janmanalaya Dasa. Janmanalaya Dasa har målat de stora vackra målningar med vediska motiv som hänger i vårt tempelrum på Almviks Gård. 

Janmanalaya Dasa studerade konst i akademierna i Stuttgart, Tyskland och Wien, Österrike. Efter att ha rest runt i olika delar av världen, där han studerade och observerade natur och kultur i olika länder (där den indiska kulturen var den som gjorde störst intryck på honom) bosatte han sig 1977 i Sverige.  

Sri Krishna Caitanya i sin form med sex armar (Sadbhuja Murti)
Sri Vishnu
Sri Narasimhadeva
Sri Krishna lyfter berget Govardhana
Sri Radha och Sri Krishna
Sri Vishnu rider pa Garuda

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med