Skriv gärna till oss

Generella frågor
Anders Lidgren / Lokanatha Dasa
0739-36 38 41

Studiebesök och ‘Cow Experience’
Mats Watting / Mukunda Dasa
mats.watting@icloud.com, 0707-81 04 11

Almviks Gårds Bageri
Sinikka Bäppler / Srivatsa dd
08-551 521 96, 0736-24 31 28

Almviks Gårds Diversehandel
Krystyna Henrikson / Krishna Bhakti dd
0708-83 52 72

Gästhus och måltider
Svetlana Svensson / Sarasvati Gopi dd
sarasvatigopi@gmail.com

Almviks Gårds Ko-beskydd
Mia Zabolotskaja / Malyaharikunda dd
info@kornasvanner.se

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren (ESC) projekt
Kamala Priya dd
kamala.iskcon@gmail.com

  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

  iskconlogg-copy-2

  Following the Path
  of Bhakti - Devotion

  Adress

  Almviks Gård
  153 95 Järna
  Sverige

  Kontakt

  info@almviksgard.se

  +46 08-551 520 50

  I samarbete med