Sastra Dana

Vad betyder Sastra Dana?
Sastra betyder skrift och Dana att ge en gåva.

Vad är syftet med Sastra Dana?

Syftet med Sastra Dana är att göra det möjligt för alla att delta i distributionen av Srila Prabhupadas böcker och annan vedisk litteratur genom sponsring. Vårt mål är att presentera den andliga kunskapen som finns i dessa böcker för så många människor som möjligt.

Hur distribuerar vi böckerna?

Genom att skänka dem till offentliga institutioner där de kan bli lästa, som till exempel skolor, bibliotek, fängelser, hotell, väntrum, kontor, olika arbetsplatser, kaféer osv.

Hur kan du delta?

Genom att sponsra böcker, genom att distribuera de sponsrade böckerna eller genom att berätta för andra om Sastra Dana-programmet etc.

Vilka är förtjänsterna med Sastra Dana?

Alla tjänar på det! Allmänheten tjänar på det genom att de får möjlighet att läsa om Krishna, om bhakti-yoga och om den vediska filosofin. Och du själv deltar direkt i Herren Caitanyas och Srila Prabhupadas mission att dela denna andliga kunskap med andra. 

"To be quickly recognized by Krsna, this is the short-cut process. He never says those who are sitting in a secluded place meditating or chanting, doing nothing. He never says that "They are My very dear devotees." But those who are preaching–na ca tasman manusyesu kascin me [Bg. 18.69]. Just like government takes more care for the soldiers, especially when there is fighting. They are giving life for the state. So their comfort–first consideration. In the warfield, enough supplies. Anything the soldiers require. Enough supplies."

Srila Prabhupada Room Conversation – August 22, 1976, Hyderabad.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med