Templet

I vårt tempel utför vi dagligen flera vediska, andliga ceremonier.

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss och att delta i dessa!

04:30 – Mangal Arati
Morgonbön

05:15 – Japa-meditation
Radbandsmeditation och bön

07:30 – Morgonprogrammet
Altaret öppnas, Guru-puja och kirtan,
bön och sånger

08:00 – Srimad Bhagavatam föreläsning
Föreläsning över en vers i den vediska skriften

13:00 – Raj-bhoga Arati
Puja/Dyrkan på altaret

19:00 – Gaura Arati
Kvällsbön

Bland det första Srila Prabhupada gjorde efter att ha grundat ISKCON var att öppna tempel i olika städer över hela världen. Dessa tempel ger oss besökare en möjlighet att be och meditera, studera de heliga skrifterna, praktisera Gudsmedvetande, få utbildning i olika ämnen samt att träffas och umgås.

I varje tempel etablerade Srila Prabhupada även dyrkan av Gudsgestalter som en integrerad praxis. Han presenterade och lärde ut denna process som den har utförts i tusentals år. Dyrkan av Gudsgestalter är en andlig metod genom vilken vi kan närma oss och tjäna Gud. Gudsgestalten är inte en avbild gjord av sten eller metall – på sanskrit kallas den arca-avatara: Gud stiger ned som en Gudsgestalt för att ta emot vår kärleksfulla tjänst, vår tillbedjan och vår hängivenhet. 

tempel2

I vårt tempel ‘New Caitanya Candrodaya Mandir’ dyrkar vi Sri Sri Panca Tattva. Panca Tattva består av Sir Krishna Caitanya, en avatara av Herren Krishna, och Hans följeslagare Sri Nityananda Rama, Sri Advaita Acarya, Sri Gadardhara, och Sri Srivas  Thakura.

Group 1

Donationer

ISKCON Almvik Bankgiro: 766-8874

Märk gärna Er donation tex Söndagsfest, Panca Tattva, blommor etc.

image 24

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med