Länkar

iskcon.org

Den officiella hemsidan av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

centres.iskcon.org

ISKCON centra runt om i världen

iskconews.org

Den officiella nyhets sidan av ISKCON

iskcon
communication.org

Den officiella kommunikations sidan av ISKCON

iskconenvironment.org

ISKCON främjar hållbar utveckling

saveyamuna.org

Miljöprojekt för att rädda den heliga floden Yamuna i Indien

prabhupada.net

Lär dig mer om Srila Prabhupada

bbtmedia.com

E-böcker, ljudböcker och appar av det internationella "Bhaktivedanta Book Trust"

devoteecare.org

Själavård och omsorg om varandra

karunacare.iskcon.org

Själavård och omsorg om varandra

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishna-medvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med