Kornas Vänner

På Almviks Gård har Krishnarörelsen hållit kor i enlighet med den urgamla vediska principen om kobeskydd i omkring 30 år. Kobeskydd innebär att vi tar hand om våra kor på bästa tänkbara sätt för att främja deras hälsa och välmående. Vi äter inte upp våra kor utan låter dem gå i pension den dagen de inte längre ger mjölk eller kan utföra arbete.

Vi handmjölkar dem och ser till att kalvarna får mjölk från sina mammor minst 6 månader (oftast kring 8-10 månader). Våra kor och oxar får också möjlighet till utevistelse och frisk luft året runt.

Kobeskydd är en essentiell del av den vediska traditionens visdom och innebär i praktiken ett harmoniskt förhållande mellan människan och korna. Korna ger som en moder av sin livgivande mjölk, som enligt de vediska skrifterna är mycket viktig för att utveckla andlig förståelse och som ger kroppen viktig näring.

Oxen, som i den moderna världen ersatts av traktorer, är att betrakta som en far då han med sin enorma styrka plöjer jorden och kan hjälpa till med så många olika slags arbete. Något de brukar uppskatta att göra. 

Läs mer på Kornas Vänners hemsida

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med