img_erasmus

We Care for You(th)

6 of our young people in ISKCON Almvik who are 18 years or older received a Solidarity Project granted and funded by EU Erasmus+. The project took place from January to August 2022.

With this project, which goes by the name We Care for You(th), the young people from rural areas wanted to express their solidarity, gratitude and care for other young people, for the village members and guests, for the elderly, as well as for mother cow and mother earth through active actions.

1 copy

Projektet pågick alltså under 8 månader, då ungdomarna planerade, anordnade och utvärderade olika aktiviteter såsom ekologisk bakning och matlagning, koskötsel, en städdag, utdelning av hembakade ekologiska kakor i Stockholm, musikworkshops, musikkvällar, plantering av bärbuskar och träd samt många andra roliga och lärorika upplevelser. Alla andra ungdomar och barn från 6 års ålder på Almvik samt flyktingar från Ukraina och ESC-volontärer blev inbjudna att delta i aktiviteterna.

Projektet var väldigt lyckat och engagerade unga vuxna och barn på ett meningsfullt sätt, samt skapade samhörighet och samarbete.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Grundare-Acarya av det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande (ISKCON)

iskconlogg-copy-2

Following the Path
of Bhakti - Devotion

Adress

Almviks Gård
153 95 Järna
Sverige

Kontakt

info@almviksgard.se

+46 08-551 520 50

I samarbete med